IHI Realize your dreams

Arge

Araştırma ve Geliştirme

IHI Group, teknoloji geliştirilmesinde kuruluş çapındaki güçlü yanlarından yararlanırken Grup çapındaki AR-GE çalışmalarının orta ile uzun vadede alması gereken yönün paylaşılmasına dayanan net bir strateji formüle etmiştir. Bu strateji, "Çeşitlenen Sosyal Altyapı", "İleri bilgi ve iletişim çağına doğru hızlanma", "Giderek Karmaşıklaşan Küresel Ekonomi" megatrendleri temelinde Ar-Ge'ye odaklanırken, aynı zamanda grup genelindeki öncelikler olan teknoloji alanlarını da kapsamaktadır. Sosyal gelişime; üretim verimliliğinin artırılması, çevresel yüklemenin azaltılması ve ileri Bilgi ve İletişim Teknolojileri kullanarak yeni iş modeli yaratılması için gösterilen çabalar liderlik edecektir. IHI, bu çerçevede, topluma yeni katkılarda bulunmaya devam etmektedir. IHI’nin teknoloji odağının temelinde AR-GE yatar.

Çeşitlenen Sosyal Altyapı

  • Enerji tasarrufu, çevresel yükü azaltma, çesitli enerjilerin verimli ve ekonomik kullanımı.
  • Sosyal altyapının güvenliginin yanı sıra kullanım süresini ilgilendiren sorunlar çözülür.

İleri bilgi ve iletişim çağına doğru hızlanma

  • Yüksek katma değerli ürün ve hizmet sunmak, iş modelini dönüştürmek ve daha sofistike üretim gerçekleştirmek için Bilgi ve İletişim Teknolojilerinden yararlanmak

Giderek Karmaşıklaşan Küresel Ekonomi

  • Açık inovasyonun desteklenmesi
  • Stratejik fikri mülkiyet girişimlerine dahil olmak

IHI Grubu’nun Odaklandığı Teknoloji Alanları

Ürün ve Hizmetleri İyileştirmek için Uygulamalı Teknolojiler

Bilgi ve İletişim Teknolojileri ve Robotik /Enerji Yönetimi Teknolojisi / Sayısal Analiz ve Optimizasyon Teknolojisi / Gelişmiş İmalat ve Üretken Süreç Inovasyonu Teknolojisi / Döner Makine Teknolojisi / Kimyasal Süreç Teknolojisi

Temel Teknolojiler

Yapısal Dayanım Teknolojisi / Malzeme Teknoloisi / Yanma Teknolojisi / Isı ve Akışkan Teknolojii / Titreşim ve Maine Elemanı Teknolojisi / Kaynak ve Birleştirme Teknolojisi / Kontrol ve Elektronik Teknolojisi

Geleceğe Dönük Teknoloji Odakları

  • Düşük karbon toplumunun ihtiyaçlarını sağlamak üzere hidrojen ve amonyak değer zincirleri için ana teknolojiler ve ürün hatları geliştirmek
  • Arz ve talep, iklim değişikliği ve üretim verimliliği arasında optimal uyumu sağlayan akıllı fabrikalar, sistemler ve toplulukları hayata geçirmek için öngörülebilir ve öğrenen teknolojileri entegre etmek üzere robotik, Nesnelerin Interneti ve yapay zeka kullanmak

Arge Öne Çıkanlar

Dondurucu Döner Makine Teknolojileri

Bu makineler mutlak sıfıra (-273,5°C) yakın sıcaklıklardaki ortamlarda çalışır. Dünya çapında sadece birkaç şirket, dondurucu alanlardaki ısı akış deliğini küçültmede yüksek performansını sürdürebilen böyle bir ekipmanı tasarlayabilir ve üretebilir. IHI Group bu alanda dünya sınıfında bir oyuncu olmasının yanı sıra, sentrfüj turbo makineler için yüksek performans teknolojileri, yüksek hızlı rotorlar için tasarım teknolojileri ve dönen makineler için komponent teknolojilerini sürekli olarak araştırmaktadır.

Avrupa Nükleer Araştırma Kurumu CERN, dondurucu döner makineyi, Higgs Boson parçacığını keşfetmek için Büyük Hadron Çarpıştırıcısına adapte etti. Makine, aynı zamanda güneşteki kadar güçlü füzyon reaksiyonunun enerjisini kontrol altına almayı hedefl eyen, uluslararası bir proje olan, Uluslararası Termonükleer Deneysel Reaktörü ile birlikte devam eden araştırmada kullanılmaktadır.

Karbon dioksit emisyonlarını düşürmek için yüksek dereceli, yüksek basınçlı kazan teknolojileri ve karbon dioksit yakalama teknolojileri

IHI, eksoz gazlarından karbon dioksit yakalama teknolojileri ve yüksek termal oluşum verimliliği için 700°C (A-USC) kazan veya ileri ultra-süper kritik teknolojiler üzerinde çalışarak küresel ısınmayı hafifl etmekte yardımcı oldu. A-USC kazanlarını, konvansiyonel terbitatlardan daha yüksek ısı ve basınca dayanan yeni nikel bazlı alaşımlar kullanarak, ticarileştirme bakış açısı ile bir teste soktuk. IHI, patentli bir karbon dioksit yakalama süreci oluşturmak için günde 20 ton CO2'lik kılavuz tesis çalıştıran bir amine çözeltisini kullandı. Avustralya'da bir enerji santralinde uzun dönemli operasyonel testler gerçekleştirerek, teknolojilerimizi uygulayarak günde 0,5 ton-CO2'luk demo tesisi ürettik. IHI, teknolojik üstünlüğünü kalıcılaştırmak üzere geliştirme yetkinliklerini artırmaya devam edecek.

İş Geliştirme

İnsansız Kara ve Denizcilik Sistemlerinin Gelişimi

IHI, kaynaklar, mühendislik, afet müdahale, güvenlik, savunma, vb. tehlikeli alanlardaki insan riskini ortadan kaldırmak için insansız sistemlere yönelik olarak araştırma, geliştirme ve ticarileştirme faaliyetleri yürütmektedir. İnsansız Kara Sistemleri (İnsansız Kara Araçları dahil) afet bölgeleri, bulaşıcı ve tehlikeli alanlarda araştırma ve diğer diğer çalışmaları üstlenmektedir. İnsansız Denizcilik Sistemleri (İnsansız Denizaltı Araçları ve İnsansız Yüzey Araçları dahil) ise insanların kaynaklar ve nesneleri aramak için uzun süreler kalamayacağı yerlere gider ve deniz yüzeyinde iletişimi düzenleyerek operasyonları destekler. Biz, güvenli rotalar üzerinde yön bulmak ve arazi ve engelleri ölçümlemek ve tanımak için sensörleri çalıştıran robotları geliştirirken, zorlu ortamlardaki operasyonları mümkün hale getirmek için mekanik ve uzaktan kontrol teknolojilerinden yararlanarak bu tür sistemleri hayata geçiriyoruz. Robot teknolojilerini, mevcut endüstriyel alanlara uygulamaya çalışıyoruz.

Açık Inovasyon: Singapur'da bulunan Sosyal Deneyler ve IHI Inovasyon Merkezi

IHI, yeni değer inşa etmek için iş dünyası, ulusal kamu kurumları, üniversiteler ve diğer müşteri grupları ile işbirliği içinde çalışmaktadır. Aralık 2012'de, Singapur'un ulusal Bilim, Teknoloji ve Araştırma Ajansı (A*STAR) ile akıllı taşımacılık sistemlerinden 3DLR (3 boyutlu lazer radar) kullanarak bir sosyal deney başlattık. Amacımız, trafik kazalarını azaltabilecek bir güvenli sürüş destek sistemi yaratmaktı. 2019'da Singapur tarafından ev sahipliği yapılacak Akıllı Taşımacılık Sistemleri Dünya Kongresi'ne liderlik edecek gelişmiş trafik bilgi yönetimi sistemi inşa etmek üzere çeşitli fikirler ve talepler için işbirliği yaptık. Kasım 2014'te, dünya çapında 3 tesiste, teknik ateşeler ile birlikte açık inovasyonu teşvik etmek amacıyla Yokohama Tesisimizde, IHI Inovasyon Merkezi'ni kurduk. Tesis, bünyesinde bulunan İşbirliği Alanı ve İlham Alanı sayesinde Japonya ve dünyanın çeşitli ülkelerinden gelen ziyaretçi müşterileri içine katarak inovasyon çalışmalarına başladı.

Elektrikli Araçlar için Kablosuz Şarj Sistemi

Kablosuz şarj teknolojisi, elektrik enerjisini kablosuz bir şekilde göndermeyi mümkün kılacak. Biz de, birkaç kilovatlık yüksek kapasiteli bir kablosuz şarj sistemi geliştiriyoruz ve birkaç yıl içerisinde ticarileştirmeyi hedefl iyoruz. Teknolojiyi kanıtlamak ve tanıtmak üzere kablosuz şarj kabiliyeti ile donatılmış bir test aracının deneylerini yürütüyoruz. Kablosuz olarak şarj edilmiş bir araç, şarj kablosunu bağlamak ve bağlantıyı kesmek gibi külfetli bir iş olmadan, şarj noktasında durarak şarj edilebilir. Kablolarla temas etmeden elinizi ya da giysilerinizi kirletmezsiniz.Bu teknoloji, bir elektrikli aracın kullanımını daha kolay ve herkes tarafından benimsenir bir hale getirirken, aynı zamanda daha çevre dostu bir toplum haline gelmeye katkıda bulunacaktır. IHI, elektrik, kontrol sistemleri, elektromanyetik alan analizleri gibi alanlarda teknolojiler geliştirerek, sofistike makineler yaratmaktadır. IHI'nin geniş bir yelpazeye yayılmış teknolojileri, kablosuz şarj sisteminin geliştirilmesi amacıyla bir araya getirilmektedir. IHI, toplumun ihtiyacı olan yeni ürünleri geliştirmeye ve tüketicinin hizmetine sunmaya devam edecektir.

Yosundan Bioyakıt Üretim Teknolojileri Geliştirme

Yosun, bir sera gazı olan karbon dioksiti emerek fotosentez yapar. Yakıt üretiminde kullanılan yosun türleri, çevre ve enerji alanlarındaki sorunlara çözüm getirme özellikleri gerekçesiyle dikkatleri çekmektedir. IHI, hayati avantajlar sunan Botryococcus Braunii yosunu üzerine odaklanmıştır. Bunun bir nedeni, bioyakıtlarda baskın olan yenilebilir bileşenlere benzemeyen bir şekilde, besin zincirinde yer almamasıdır. Diğer nedeni ise, bu yosun ırkının, yüksek yağ yoğunlukları ile bir yakıta dönüştürülmesinin kolay olmasıdır. Bu yosunu, mevcut benzersiz hızla çoğalma yeteneğini artırarak ve yetiştirme süreçleri ve ekipmanlarını geliştirerek açık yapay havuzlarda büyük miktarlarda yetiştirebiliriz. 2011 yılında IHI, Chitose Laboratuvarı Kurumu ve Gen ve Gen Teknoloji Kurumu, birlikte IHI NeoG Yosun LLC şirketini kurdular. NEDO'nun desteği ile, bu ortaklık yosun bazlı bioyakıt üretimi için teknikler geliştirmektedir.Yukarı Dön