IHI Realize your dreams

Kurumsal Sosyal Sorumluluk

IHI Group, global sorunları yakından takip ederken müşterileri, iş ortakları, hissedarları ve çalışanlarından dünyanın dört bir yanındaki toplumlara kadar tüm paydaşlarının beklentilerini karşılamaya ve güvenini kazanmaya kendini adamıştır. Bu sayede, sunduğumuz değeri gelecek yıllarda daha da artırmayı amaçlıyoruz.

IHI Group KSS Tanıtım Yapısı

IHI, müşterilerin ve tüm toplumun beklentilerini karşılamanın, sürekli pratik değer yaratmanın ve toplumun güvenini kazanmanın, kurum değerini yükseltmek adına zaruri olduğuna inanmaktadır. Grubu temel ilke ve kriterlerini de içeren KSS ilişkili konuları tartışmak ve desteklemek amacıyla 2013 Mali Yılı'nda bir Kurumsal Sosyal Sorumluluk Komitesi kurduk. Bu komitenin başkanlığını Yönetim Kurulu Başkanımız, başkan yardımcılığını da KSS'den sorumlu direktör üstlenmiştir. Komite üyeleri direktörlerden ve bölüm yöneticilerinden oluşmaktadır. Önümüzdeki yıllarda olağan faaliyetlerimiz ile KSS yönetiminin birbirine daha fazla entegre olması için çalışmalarımıza hız vereceğiz.

Ticaret Yoluyla Toplumsal Sorunların Çözülmesine Katkıda Bulunuyoruz

IHI Group, süreç mühendisliği teknolojileri yoluyla sosyal sorunların çözülmesine katkıda bulunmaktadır. Dört önemli sosyal konuya dikkat çekmek için gayret sarfedeceğiz.

IHI Group’un kendini çözümüne adadığı kilit sosyal sorunlar
Karbon salımlarının ve çevre üzerindeki etkisinin azaltılmasıÇevresel ayak izimizi küçültüp çevre dostu ürün ve hizmetler sağlayarak gelecek kuşaklar için sosyal ve çevresel sürdürülebilirliğe katkıda bulunacağız.
İstikrarlı enerji tedariği sağlamak Artan enerji talebini karşılamak ve değişen sosyal koşullara uyum sağlamak üzere çeşitli enerji kaynaklarından elektrik tedarik etmeyi mümkün kılan ürün ve hizmetler sunacağız.
Sanayileşme ve ileri düzey kentleşmeGerek kamu hizmetlerini geliştiren gerekse nüfusun konsantrasyonunun doğurduğu riskleri azaltan ürün ve teknolojiler sunarak ve endüstriyel verimliliğimiz ile imalat süreçlerimizi geliştirerek bireysel ve sosyal güvenliği artırıyoruz.
Sağlık ve beslenme Tıbbi bakım ve beslenme sorunlarının çözüme kavuşturulmasına yardımcı olan yeni ürünler sağlayacağız.

Sosyal altyapıyı geliştirerek ulusal ilerlemeye katkıda bulunmak

Hindistan'ın en büyük genel müteahhitlik şirketi Larsen & Toubro ortaklığındaki IHI Altyapı Sistemleri Ltd., Hindistan Demiryolları Bakanlığı'na bağlı Dedicated Freight Corridor şirketinden, Delhi ve Mumbai'yi birbirine bağlayan yük taşıma hattı üzerindeki köprülerin inşası için sipariş aldı. Japonya ve Hindistan hükümetlerince, iki ülkenin ekonomik işbirliğinin artırılmasına yönelik girişimlerinin merkezi noktası olarak desteklenen Delhi-Mumbai Endüstriyel Koridoru'nun bir parçası olan bu projenin, Ekim 2019'da tamamlanması planlanmıştır. Bu hat, Hindistan'ın lojistik ağını modernize ederek nakliye sürelerini kısaltacak ve ülkenin ekonomik gelişimine katkıda bulunacaktır. IHI Group, sosyal altyapıyı geliştirerek tüm dünyadaki ülkelerin ilerlemesine katkıda bulunmaya devam edecek.

Çevresel Girişimler

IHI Group, çevresel etkisini azaltmayı ve çevreyi korumayı en önemli misyonlarından biri olarak kabul etmiştir. 2018 mali yılı sonuna kadarki 5 yıllık süreyi kapsayan IHI Group Çevre Vizyonu 2013, ürün, hizmet ve operasyonlarımız yoluyla çevresel etkimizi azaltmayı hedefl emekte ve Grubun çevresel yönetim çabalarını teşvik etmektedir. 2014 mali yılı içerisinde, muhteşem çevresel performans sergileyen ürünleri tanımlamak üzere bir kurumiçi sertifikasyon projesini uygulamaya geçirdik.

Eco-Products 2015'te Sergileme

Aralık 2015'te, IHI, Japonya'nın önde gelen çevre fuarı Eco-Products 2015'e katıldı. Grubun iklim değişikliğine etkisini azaltan ürün gamı ve teknolojilerinin sergilendiği standımız 5.300 ziyaretçiyi ağırladı. Fuarda dağıtılan ve katılımcılar tarafından doldurulan anket, iklim değişikliğini azaltma yönünde IHI'nin imalat teknolojilerinden beklentinin yüksek olduğunun altını çizdi. Çevresel girişimlerimizle gelişime katkıda bulunmak üzere paydaşlarımızla işbirliğimizi geliştirmeye devam edeceğiz.

Toplumsal Hizmet

IHI Group, çalışanlarının toplumun bir parçası oldukları konusunda farkında olmalarını sağlayarak ve KSS'yi kendi operasyolarının ötesine yayarak topluma değer katmaktadır. Beş konu temelinde çeşitli toplum hizmetlerini üstleniyoruz.

Beş Öncelikli Konu

  • Gençliğin gelişimi
  • Süreç mühendisliği ve teknolojinin teşvik edilmesi
  • Sağlık, yiyecek ve su
  • Faaliyet gösterdiğimiz toplulukların sorunları için çözümler üretmek
  • Global çevre sorunları

Yarının Bilim Yeteneklerini Yetiştirmek

IHI Group, bir ileri mühendislik kurumu olarak yarının bilim yeteneklerini yetiştirmek adına sosyal girişimlerin içinde yer almaktadır. Taahütümüzün bir parçası olarak, ilkokul bilim müfredatı kılavuzu çerçevesinde bir uçak motorları kursu geliştirmek için Ochanomizu Üniversitesi Bilim & Eğitim Merkezi ile el ele verdik. Kurs, bu motorların tarihyle başlamakta ve öğrencilerin deneyimlemesi ve anlamlandırması için model kullanımıyla devam etmektedir. 2015 mali yılında, IHI tesislerinin yakınlarında bulunan ilkokullarda bu kursu hayata geçirdik. Programımızı, ilkokul öğrencilerinin ilgisini ileri mühendislik teknolojilerine çekecek ve geleceğin mühendislerini yetiştirmeye yardımcı olacak şekilde geliştirmeyi hedefliyoruz.Yukarı Dön