IHI Realize your dreams

Yönetimin Mesajı

Gelirlerimizin temellerini güçlendirerek, daha çok güvenilen bir şirketler topluluğu olma arayışı

IHI, 1853 yılında Ishikawajima Tersanesi olarak kuruldu. Bu tarihten itibaren, teknolojik mükemmelliğini sürdürerek ve ileri mühendislik becerilerini geliştirerek toplumsal ilerlemeye katkı yapan, kapsamlı bir ağır sanayi imalatçısına dönüştük.

Değişen İhtiyaçlara Uyum

Küresel iş ortamı, ışık hızıyla dönüşüm geçiriyor. Küresel ekonomi, gelişen ülkelerin ekonomik iklimlerinin çeşitlenmesi, uluslararası ekonomik ortaklıkların gelişmesi ve sanayi yapısının değişmesi ile giderek daha karmaşık bir hale geldi. Bilgi teknolojisindeki hızlı ilerleme, üretimdeki ilerlemelere ayak uyduran bilgi ve iletişim teknolojilerini birleştirirken, ürün ve hizmetlerimizde yenilikçi olmayı her zamankinden daha önemli bir hale getirdi. Sosyal altyapı talepleri dünyada farklılaşıyor. Gelişmekte olan ülkelerin odağında, şehirleşme ve sanayileşme problemlerini çözmek var. Gelişmiş ülkelerin önceliğini ise nüfusun azalması ve yaşlılık hizmetlerine yönelik altyapı problemleri oluşturuyor. Faaliyet iklimimizdeki bu tür dönüşümlerden ortaya çıkan, farklılaşan müşteri değeri ihtiyaçlarını tanımlamak ve karşılamak, IHI için her zamankinden daha önemli.

Gelirlerimizin temellerini güçlendiren girişimler

Grup Yönetim İlkeleri 2016'yı işte bu ortamda yayınladık. Bu girişim sayesinde, iş stratejisi uygulamasını sağlamlaştırmak ve yapıdaki istikrarlı karlılığı garanti etmek için bir yapı yaratmaya çalışıyorduk. Aynı zamanda müşteri değeri yaratan ve ileri ürün ve hizmetleri yayan çözümleri sunmayı hedefliyorduk ki, kazanımlarımızın temellerini güçlendirebilelim. Bu doğrultuda, geleceğe doğru yolculuğumuzda aşağıdaki 3 girişimi önceliklendirdik:

  • İş stratejilerinin yönünü belirlemek için yeni portföy yönetim yaklaşımlarını benimseme yoluyla iş alanları konsantrasyonu ve seçimini hızlandırmak
  • Proje uygulama yapısını güçlendirme girişimlerinin bir parçası olarak değerlendirme süreçleri ve risk izlenimlerini iyileştirmek, gelirleri dengelememizi sağlayacak bir düzen oluşturmak
  • Kaynakları konsantre ederek ve yeterlilikleri entegre ederek sağlamlaştırdığımız, böylece operasyonlarımızı daha rekabetçi hale getirirken iş modelimizi dönüştürdüğümüz ortak Grup fonksiyonlarını görevlendirmek

Hayallerinizi gerçekleştirin

Yönetim ilkelerimiz; "Teknoloji aracılığıyla toplumun gelişimine katkıda bulun" ve "İnsan kaynağımız, bizim tek ve en değerli varlığımız." şeklindedir. Kurumsal mesajımız "Hayallerinizi gerçekleştirin" ise; teknolojimizi ve insan kaynaklarımızı, en büyük hayallerinin gerçekleşmesine yardımcı olmak üzere insanlığın hizmetine sunmak amacıyla 160 yıl önce hayata geçirdiğimiz misyonumuza atıfta bulunuyor. IHI Group olarak, tüm paydaşlarımız nezdinde güven inşa ederken, aynı zamanda kurumsal değerleri geliştirerek ve sürdürülebilir büyüme sağlayarak misyonumuzu tamamlama yolculuğumuz boyunca, cesaret verici desteklerinizin kesintisiz sürmesini diliyoruz.Yukarı Dön