IHI Realize your dreams

Çevre Yönetimi Sistemleri

Sistemlerimiz, çevrenin korunması ve ıslahına önemli katkılarda bulunmaktadır. Atık ve endüstriyel sıvı atıklar ile kanalizasyon arıtma tesislerine yönelik mühendislik, inşaat, işletme ve bakım hizmetleri sağlamak üzere, sahip olduğumuz teknoloji ve deneyimlerin de yardımıyla ürün, termik ve malzeme geri dönüşümüne odaklanıyoruz. IHI, termik santraller ve endüstriyel tesislerdeki baca gazını kükürt ve nitrik asitten arındıran tesisler sağlamakta güçlü bir geçmişe sahiptir.Yukarı Dön