IHI Realize your dreams

Teknoloji

İleri Teknolojiler Geliştiriyoruz

Malzeme teknolojileri

Döküm, dövme, toz metalürjisi ve diğer işlemler yoluyla metallerin özelliklerini optimize ediyor ve korozyon ve oksidasyona karşı dayanıklılığı artırmak için yüzey modifikasyonlarını araştırıyoruz. Ayrıca, daha hafif ve ısıya daha dayanıklı fonksiyonel metaller geliştiriyoruz. Artık yaşam değerlendirme teknolojisi geliştirmek için gelişmiş analitik cihazlar kullanıyoruz ve malzemelerin aşınma mekanizmalarını kavramak amacıyla yeni teknikler geliştiriyoruz.

 • Döküm, dövme ve toz metalürjisi teknolojisi
 • Mikroyapı kontrol teknolojisi
 • Mekanik özellik değerlendirme ve kalan ömür belirleme teknolojisi
 • Çevresel dayanıklılığa yönelik değerlendirme teknolojisi
 • Malzemelerin geliştirilme ve değerlendirilmesi
 • Gelişmiş mikroyapı analiz teknolojisi

Yapısal teknolojiler

Grup ürünlerinin yapısal bütünlük ve güvenliğini, yapısal dayanıklılık, analiz ve dinamikler teknolojileri üzerine sürekli yürüttüğümüz AR&GE faaliyetlerimiz ile garanti ederiz. Yüksek sıcaklığa dayanıklı bileşenler için yeni malzemeleri değerlendirir ve sağlamlığını öngörmek için simulasyon teknikleri geliştiririz. Ayrıca, güvenlik ve emniyeti destekleyen deprem dayanıklılığı, sismik izolasyon, sönümleme ve yapısal titreşim teknolojileri alanlarında Ar-Ge çalışmalarımızı kesintisiz sürdürmekteyiz.

 • Tahribat mekaniği ve yüksek sıcaklığa dayanıklılık değerlendirmesi
 • Yorulma ve çevresel etkilere dayanıklılık değerlendirmesi
 • Etki analizi ve akışkan yapı etkileşimi analizi
 • Doğrusal olmayan yapısal analiz
 • Kompozit ve çelik-beton kompozit yapı değerlendirmesi
 • Deprem dayanıklılığı, sismik izolasyon, sönümleme ve yapısal titreşim

Dönel makine teknolojileri

Uçak motorları, turboşarjlar, endüstriyel kompresörle, vb. yüksek hızlı dönel makinelerin aerodinamiklerini daha da geliştirmek adına Bilişimsel Akışkan Dinamiği ve ve akış ölçümü teknolojilerini kullanıyoruz. Mekanik bileşenler aks, rulman, conta ve dişlilerden oluşmaktadır. Performans ve güvenilirliği artırmaya odaklanırken, bu çalışmalar doğrultusunda çevresel etkiyi azaltmayı hedefl iyoruz.

 • Makine bileyenleri (aks, rulman, dişli ve conta)
 • Mekanik titreşim
 • Sürtünme, aşınma ve yağlama
 • Aerodinamik tasarım
 • Akışkan ölçümü
 • Bilişimsel Akışkan Dinamiği

Termal akışkan ve yanma teknolojileri

Ekipmanların performanslarını iyileştirmek için içlerindeki karmaşık ısı ve akışları anlamak ve değerlendirmek zaruridir. Gelişmiş sayısal analizler ve tesler, ölçümleme ve kontrol teknikleri ile performansın iyileştirilmesine katkıda bulunuyoruz. Ayrıca, hidrojen ve yenilenebilir enerji gibi gelecek nesil enerji teknolojilerinin geliştirilmesine odaklanmış durumdayız.

 • Isı, akışkan ve rüzgar tüneli testi
 • Isı tranferi, faz geçişleri, çok fazlı akış ve yanma için sayısal analiz
 • Isı ve akışkan ölçümü ve kontrolü
 • Gelecek nesil enerji

Tasarım mühendisliği ve optimizasyon teknolojileri

Optimal performans sunan ürünlerin geliştirilmesini desteklemek ve tasarımsal gelişim ve verimliliği artırmak amacıyla, sayısal analiz ve tasarım mühendisliği teknolojisine odaklı Ar-Ge faaliyetlerimize odaklanıyoruz. Çeşitli fiziksel olayları anlamlandırmak amacıyla çoklu fizik analizi ve yeni optimizasyon teknolojilerini geliştirmek ve uygulamak, yakın geçmiş Ar-Ge odaklarımız içinde yer almıştır. Bunun ötesinde büyük veriden kilit öznitelikler damıtmak amacıyla Ar-Ge'mizi öğrenen makine alanına kaydırmaktayzı.

 • Topoloji optimizasyonu
 • Tasarım yönetimi
 • Matematiksel modelleme
 • Büyük ölçek simulasyonu
 • Öğrenen makineler vasıtasıyla veri madenciliği
 • Çoklu fizik analizi

Kaynak ve birleştirme teknolojileri

Ürün çeşitlendirme ve yüksek katma değer sağlamak için yepyeni kaynak ve birleştirme süreçleri ve yeni kaynak malzemeleri teknolojleri geliştiriyoruz. Elektrik kaynağı ve diğer geleneksel teknikler için, gelişmiş güç kaynakları, ölçüm ve gözlem teknolojisi ve akıllı süreçleri sağlamak ve ürünlerimizin kalite ve güvenilirliğini artırmak için değerlendirme tekniklerinden faydalanıyoruz.

 • Elektrik kaynağı ve otomasyon
 • Lazer işleme
 • Özel birleştirme
 • Kaynak olayları analizi
 • Kaynak malzemesi ve yapısal değerlendirme
 • Kaynak testi ve değerlendirme

Bilgi ve İletişim Teknolojileri

Bilgi ve iletişim teknolojileri, IHI Group'un ürün, hizmet ve üretimde ilerlemesi için esastır. Müşterilere ve üretim tesislerine sağladığımız ürünlerin operasyon bilgisini analiz etmek için tescilli gelişmiş veri analizi algoritmaları kullanırız. Optimal bakım ve operasyon planları, üretim süreçleri ve yeni işleri teklif etmek için ileri bilgi ve iletişim teknolojilerinden yoğun bir şekilde yararlanırız.

 • Nesnelerin Interneti
 • Büyük veri analizi
 • Algılama
 • İletişim ve Ağ
 • Sistem geliştirme ve operasyonlar
 • Mobil ve bulut hizmeti uygulaması
 • Bilgi güvenliği

Kontrol ve elektronik teknolojileri

Makineden tesislere kadar geniş bir ürün yelpazesinde performansı artırmak için yazılım yerleştirme, kontrol sistemleri inşa etme ve kontrol ve optimizasyon teknolojileri araştırıyor ve geliştiriyoruz. Ayrıca, enerji yönetimi teknolojilerinde ve güç elektroniğinde en ileri teknolojilere sahip elektrik ve elektronik sistemlerine odaklanıyoruz.

 • Gelişmiş kontrol ve optimizasyon
 • Kontrol sistemi ve gömülü yazılım
 • Güç elektroniği
 • Motor elektromanyetik alan analizi
 • Yüksek hızlı analog elektronik devre tasarımı
 • Sekonder pil uygulama
 • Enerji yönetimi

Mekanik sistem ve robotik teknolojileri

Denizaltı ve denizcilik aletlerini de kapsayan mekanik sistemler ve robotlardan yararlanan fabrika otomasyon sistemleri ile birlikte kurum içi üretim makineleri geliştirmek için mekatronik ve sistem mühendisliği teknolojilerimizden yararlanıyoruz. Ayrıca, gelecek nesil robotlar, yapay zeka teknolojileri, üç boyutlu veri işleme, görüntü işleme, vb. teşhis teknolojlerini geliştirmeye yönelik ArGe faaliyetlerimize hız vermiş bulunmaktayız.

 • Yapısal optimizasyon ve mekanik tasarım teknolojisi
 • Özel ve temiz ortamlar için mekanik tasarım teknolojileri
 • Malzeme elleçleme ve fabrika otomasyon sistemleri
 • Denizaltı ve denizcilik alet tasarımı
 • Görüntü işleme
 • Robotik
 • Yapay zeka ve otonom teknolojiler

Enerji ve kimyasal işlem mühendisliği

Fabrikalardan üretim tesislerine kadar geniş bir alanda enerji ve kimyasal işlem teknolojilerini kullanıyoruz. Reaktör tasarım teknolojileri ve ileri süreç optimizasyonu teknolojileri ile bu süreçler için ana katalizörler geliştiriyoruz. Kullanılamayan kaynakların kullanımı, karbon dioksit yakalama, yüksek verimli reaktörler ve iPS hücre kültürü için teknolojiler geliştiriyoruz.

 • Enerji dönüşüm ve kullanım teknolojisi
 • Katalizör yaratma ve değerlendirme
 • Süreç simülasyonu
 • Kimyasal reaktör ve kültür düzeneği tasarımı
 • Yosun ve mikroorganizmaların uygulanma teknolojisi
 • Mikrokabarcık uygulamaları ve su arıtma

Pistonlu motor teknolojileri

IHI Group, gemiler, enerji santralleri, tarım ve inşaat makineleri için geniş bir yelpazede dizel ve gaz motorları imal etmektedir. İş birimleri arasındaki işbirliği yoluyla, termal verimliliği geliştirebiliyor, emisyonları azaltabiliyor ve performansı yükseltebiliyoruz. Bunu, oluşumları tüm yönleriyle anlamamızı sağlayan numerik analiz ve temel testlerin de ötesine geçen Ar-Ge çalışmalarımız ve prototip testlerimiz sayesinde mümkün kılabiliyoruz.

 • Sayısal simülasyon
 • Görselleştirme testi ile yanma ve hava akışını değerlendirme
 • Motor ölçümü
 • Motor performans öngörüsü
 • Emisyon tahmin ve azaltımı
 • Dayanım tahmini

Üretim mühendisliği

İmalat sürecindeki inovasyonlarda en ileri Bilgi ve İletişim Teknolojilerini kullanarak, işleme ve kalite garantisi tekniklerinin ve üretim sistemlerinin sofistikasyon düzeyini artırmak için kesintisiz çalışıyoruz. Bu yolla imalat süreçlerini sürekli optimize etmeyi hedefl iyoruz.

 • Makinede işleme ve biçimlendirme
 • Boyama, kaplama, korozyondan koruma ve yüzey modifikasyonu
 • Kompozit malzeme işleme
 • Tahribatsız değerlendirme ve ölçümleme
 • Üretim sistemleri


Yukarı Dön